השירות ניתן בבתי העלמין שבאזור מרכז הארץ בלבד

המיזם

המיזם שלנו

יקירינו שכבר אינם איתנו נצורים בליבנו. הם איתנו יום יום במחשבות, בזיכרונות, בדברים הגדולים והקטנים שהשאירו אחריהם, בריחות ובטעמים, במורשת האישית והמשפחתית שלהם.
הגעגוע והאהבה מלווים אותנו תמיד, ובכולנו קיים הצורך לשמר זיכרון. חלק מרכזי בשימור הזיכרון הוא טיפוח מקום המנוחה האחרונה של יקירנו או יקירתנו. הקבר, המצבה וסביבתם הקרובה חייבים להיראות מטופחים, נקיים, ונעימים. כשאנו מגיעים לקבר להתייחד עם מי שאיננו עוד, כולנו רוצים להגיע למקום מכובד ומכבד. חלקנו מגיע בימי שנה, באזכרות ובטקסים, חלקנו פוקדים את הקבר בתדירות גבוהה יותר, וכולנו מעוניינים לעסוק בזיכרון ובהתייחדות עם זכר אהובינו בסביבה מטופחת ויפה.
הצורך הזה משותף לכל אדם, וביהדות הוא מקבל תוקף הלכתי מובהק. לא לחינם משתמשת ההלכה במונח "כבוד המת", והלכות הקבורה יוצקות תוכן משמעותי לכבוד זה. אין זה מקרי שהלכות הקבורה והאזכרות מוכרות היטב גם ליהודים שאינם מקפידים על קלה כבחמורה, ושבתי העלמין היהודיים נחשבים למקום מקודש שיש לנהוג בו בכבוד.
למרבה הצער, לא תמיד ניתן לטפל בקברים ובמצבות ולטפח אותם באופן שוטף. וכך, רבים מאיתנו מגיעים לפקוד את הקבר, ובנוסף לתחושת האובדן והגעגוע חווים מפח נפש לנוכח מצבם של הקבר והמצבה.
עולמין – טיפוח מצבות וחלקות קבר הוא מיזם שתכליתו לדאוג באופן שוטף או חד פעמי לטיפוח קברם של יקיריכם, ומספק עוד שירותים רבים הקשורים במצבות וקברים בבתי עלמין, טקסי פרידה וזיכרון, אזכרות, לוגיסטיקה, הובלת מתים מחו"ל לישראל וכן בתוך הארץ.
טיפוח הקברים כולל עבודות ניקיון ושימור, חידוש אותיות, השקיה, גינון, בקרת בלאי ונזקים, תיקונים ועוד. הכל בשמכם לכבודו של יקיריכם שאיננו עוד.