• English

שיפוץ מצבות, חידוש מצבות

שיפוץ מצבות,
חידוש מצבות

ומעטפת שירותים לקברים וחלקות קבר

שירותי הפרימיום של עולמין לכבודם של יקירינו שהלכו לעולמם: שיפוץ מצבות, חידוש מצבות, שטיפת מצבות, חידוש אותיות, הכנת מצבה לאזכרה,צילום ושידור של לוויות ואזכרות, ושירות "מוקירים תמיד" לתחזוקה שוטפת לכל אורך השנה

הקודם
הבא

שיפוץ מצבות, חידוש מצבות
ומעטפת שירותים לקברים וחלקות קבר

שירותי הפרימיום של עולמין לכבודם של יקירינו שהלכו לעולמם: שיפוץ מצבות, חידוש מצבות,
שטיפת מצבות, חידוש אותיות, הכנת מצבה לאזכרה,צילום ושידור של לוויות ואזכרות,
ושירות "מוקירים תמיד" לתחזוקה שוטפת לכל אורך השנה

טיפוח מצבות - הכבוד שלנו ליקירינו שהלכו לעולמם

יקירינו שאינם איתנו נצורים בליבנו. הם איתנו יום יום במחשבות, בזיכרונות, בדברים הגדולים והקטנים שהשאירו אחריהם.
כשאנו מגיעים לקבר להתייחד עם מי שאיננו עוד, כולנו רוצים להגיע למקום מכובד ומכבד.
עולמין – טיפוח מצבות וחלקות קבר הוא מיזם שתכליתו לדאוג באופן שוטף או חד פעמי לטיפוח קברם של יקיריכם, ומספק מגוון שירותים הקשורים במצבות: שיפוץ מצבות, חידוש מצבות, ניקוי מצבות, חידוש אותיות ועוד. כל השירותים ניתנים על ידי בעלי מקצוע מהשורה הראשונה.
בנוסף מספקת עולמין שירותים נוספים כגון תיעוד ושידור טקסים, הטסת גופות ועוד.